Đèn LED dùng pin sạc ML101

Đèn LED dùng pin sạc ML101

Chi tiết kỹ thuật
Thời gian sử dụng 540 phút
Kích thước 119x52x55 mm
Trọng lượng 0.25 kg

Kích thước: không bao gồm chân mềm.
Đặc trưng
Phụ kiện đi kèm
Pin & sạc bán riêng.

ML101 được hiển thị trên hóa đơn là STEXML101.

Mô tả