Cuộn dây Titanium

Cuộn dây Titanium

Cuộn dây Titan

Ứng dụng của Tấm Titanium:

1. Bộ trao đổi nhiệt và bình ngưng
2. Công nghiệp khử mặn nước biển
3. Công nghiệp hóa chất,
4. Thiết bị mạ điện
5. Dụng cụ chính xác
6. Thiết bị bảo vệ môi trường
7. Công nghiệp ô tô
8. Ngành y tế và thể thao
9. Công nghiệp điện

Titan sử dụng các loại khác nhau:
Titan loại 1 và 2 được sử dụng trong ngành hóa chất và công nghệ hàng hải vì chúng có khả năng chống ăn mòn. Ngoài ra, titan loại 1/2 cũng được sử dụng trong kỹ thuật nhà máy, công nghệ y tế và trong ngành đồng hồ và trang sức.
Titanium Lớp 7 tốt nhất là được sử dụng trong các nhà máy hóa chất. Với hàm lượng palladi cao, Titanium Lớp 7 có khả năng chống ăn mòn rất cao. Do đó, ví dụ, titan lớp 7 có khả năng chống nước mặn và phù hợp để xử lý môi trường clorua. Ngoài ra, Titanium Lớp 7 có khả năng chống xói mòn hoặc tác động.
Hợp kim Titanium Lớp 12 tương tự như Titanium Lớp 2 và 3 ngoại trừ Titanium Lớp 12 có 0,3% molypden và 0,8% niken. Điều này cung cấp khả năng chống ăn mòn tăng cường.
Gr16 Titan có độ bền trung bình cộng 0,04-0,08% Pd cho các đặc tính ăn mòn nâng cao Các lớp ống titan (các loại khác có sẵn theo yêu cầu).

Mô tả