Colad snap lid system – Cốc súng phun sơn sử dụng một lần

Colad snap lid system – Cốc súng phun sơn sử dụng một lần

Colad Snap Lid System

Có nhiều kích cỡ khác nhau, làm cho nó trở thành một hệ thống ứng dụng sơn phù hợp cho mọi công việc. Với cốc trung bình của chúng tôi cho các bề mặt sơn nhỏ hơn, cốc tiêu chuẩn của chúng tôi cho các công việc sơn trung bình và cốc lớn cho các công việc lớn, có một giải pháp hiệu quả cho mọi công việc sơn.

Danh mục:

Mô tả

Colad Snap Lid System

Có nhiều kích cỡ khác nhau, làm cho nó trở thành một hệ thống ứng dụng sơn phù hợp cho mọi công việc. Với cốc trung bình của chúng tôi cho các bề mặt sơn nhỏ hơn, cốc tiêu chuẩn của chúng tôi cho các công việc sơn trung bình và cốc lớn cho các công việc lớn, có một giải pháp hiệu quả cho mọi công việc sơn.

Hệ thống nắp chụp phù hợp với bất kỳ loại sơn nào, nhờ vào bốn loại bộ lọc khác nhau. Sử dụng một hệ thống cho lớp sơn trong, lớp nước và lớp nền thông thường và lớp sơn lót. Với Hệ thống nắp chụp, bạn có thể chọn bộ lọc micrô phù hợp để có kết quả sơn mong muốn.