Cốc súng sơn dùng một lần

Cốc súng sơn dùng một lần

Sử dụng cốc súng sơn một lần làm cho công việc bề mặt cuối cùng ô tô đơn giản hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Sản phẩm cung cấp cửa hàng và thợ son các lợi ích sau:

  • Yêu cầu chỉ vài bước
  • Cải thiện màu
  • Tối ưu sử dụng sơn
  • Vệ sinh đơn giản
  • Cung cấp lựa chọn lưu trữ đơn giản
  • Cung cấp tiết kiệm vật liệu và thời gian

 

Thiết kế đơn giản để thợ sơn đo và pha sơn, lưu trữ … tất cả cùng một cốc, cung cấp hiệu quả tiết kiệm sơn và thời gian. Thiết kế nắp đặc biệt sẵn sàng cho phun sơn.

Hệ thống cải tiến tạo dòng chảy ổn định của sơn từ cốc đến súng, đảm bảo màu sắc đồng đều và công việc đơn giản hơn.

Mô tả

Thông số cup

Thống số và loại đầu nối cốc với các loại súng khác nhau: