C 16 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex

C 16 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex

Dùng cho Đá, Bê tông

Ưu thế: Để sử dụng trên các bề mặt và các cạnh – Dùng cho đá và vật liệu khoáng – Đột ác động tối ưu nhờ hạt Silic cacbua sắc, thô

 

Mô tả

Xem các ưu điểm