Almen Strips A – N – C type

Almen Strips A – N – C type

 • Directly from the manufacturer
   
 • Corrosion protection
   
 • Packing in resistant 50 Pcs carton boxes or  500 Pcs boxes (depends on requirement & quality)
   
 • Strips are vacuum packed for shipment
   
 • No mechanical deformation after heat treatment to   meet flatness requirements
 • Tighter hardness tolerances for Aero strips,  HRC 45-48
 • Strips to any specification provided with certificate of compliance

Mô tả

Almen Strips (A, N, C type)

 • Trực tiếp từ nhà sản xuất
 • Bảo vệ chống ăn mòn
 • Đóng gói trong hộp carton 50 chiếc hoặc
 • Hộp 500 chiếc (tùy thuộc vào yêu cầu và chất lượng)
 • Almen strip được đóng gói chân không để vận chuyển
 • Không bị biến dạng cơ học sau khi xử lý nhiệt để đáp ứng các yêu cầu về độ phẳng
 • Dung sai độ cứng chặt chẽ hơn cho almen Aero, HRC 45-48
 • Almen cho bất kỳ thông số kỹ thuật nào được cung cấp
 • Có chứng chỉ tuân thủ CoC

New Generation of PLUS Quality!

 • Kiểm tra hiệu suất độ cao vòng cung cho mọi lô để lặp lại
 • Mỗi Almen strip được đo LASER để đo độ mỏng, kết quả in trên dải
 • Mỗi Almen strip đi kèm với một số theo dõi.
 • Almen strip cảnh báo không có gờ: khối lượng bổ sung hoàn thiện để mài bớt gờ
 • Bề mặt sáng: giúp xác định độ che phủ không đều