A 330 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex cho Thép

A 330 Extra Đĩa cắt lớn Kronenflex cho Thép

Ưu thế: Bình quân có độ ổn định tốt – Thời gian cắt tốt với tuổi thọ cao – Được khuyến nghị cho tất cả các cấu hình chung – Có thể được sử dụng trên tất cả các máy mài đứt (Chop saw) trong thương mại và công nghiệp

 

Mô tả

Xem các ưu điểm