A 30 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex cho Thép

A 30 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex cho Thép

Ưu thế: Để mài bề mặt và gia công các mối hàn – Độ tác động tối ưu và tuổi thọ cao

 

Mô tả

Xem các ưu điểm