A 24 TX Special Đĩa mài Kronenflex® cho Gang

A 24 TX Special Đĩa mài Kronenflex® cho Gang

Ưu thế: Lý tưởng để gia công gang – Độ tác động mạnh và tuổi thọ cao nhờ nhôm oxit được hóa cứng

 

Mô tả

Xem các ưu điểm